Accueil > Actualités > Pandora 3 : Nouvelle attaque répressive contre le mouvement libertaire.

communiqué SP CGT Catalogne

Pandora 3 : Nouvelle attaque répressive contre le mouvement libertaire.

jeudi 29 octobre 2015, par cnt66

Pendant la journée, du 28 octobre, il y à eu jusqu’à 9 arrestations dans des associations culturelles et libertaires avec des perquisitions dans des maisons et des quartiers de Sants, Sant-Andreu, Grâcia et Manresa. Selon des informations de presse ceci est une nouvelle phase de l’Opération Pandora, qui s’ajoute à la postérieure Piñata.

Nous sommes donc face à une nouvelle opération politique-répressive initiée par les Mossos d’Esquadra, (police catalane) actuellement sous le contrôle de l’Audiencia Nacional. Ce tribunal suit le fil bleu de l’histoire tout en conservant le même comportement que le Tribunal Ordre Public franquiste.

Les arguments pour légitimer ces opérations dépassent les frontières du surréalisme : les livres, cahiers de notes d’assemblées et de réunions sont "soupçonnés", et avoir un logiciel de sécurité devient un « indices ». Il est prévu, par conséquent, de criminaliser toute une idéologie associée à un ennemi intérieur qui doit être combattu.

Il n’est pas un hasard que le premier fil de cette opération est né de la police catalana (Mossos d’ Esquadra), à savoir le ministère de l’Intérieur de la Géneralitat de Catalogne. Le gouvernement provisionnel actuel qui à montré une ligne très agressive contre les travailleurs en grève, les mouvements sociaux et, en général, toute forme de protestation organisée dans la rue.

Même si nous devons subir l’hypocrisie d’un Artur Mas demandant la solidarité, alors qu’il est le premier bourreau du peuple travailleur catalan. Lorsque la Géneralitat (gouvernement) continue à se présenter comme accusation particulaire dans des jugements contre des grévistes en demandant plus de prison que ce que demande le procureur, ou quand il est directement responsable des peines de prison pour les manifestants devant le parlement et des toutes les poursuites pour les conflits sociaux de ceux qui protestent contre les retallades (coupures) ou d’abus de pouvoir.

L’actuel gouvernement parle de « désobéissance à l’État espagnol ». Nous pouvons voir que la désobéissance des tribunaux de l’État est à la carte : Si c’est contre le peuple main dure, gouverne qui gouverne.

Pas étonnant dans ce contexte de lutte contre la dissidence que le Pouvoir, après identifie le mouvement libertaire comme un secteur non domestiqué et procède à agir comme nous voyons.

La CGT de Catalunya manifeste :

 Notre soutien aux collectifs et personnes criminalises et réprimes pour construire un monde libre et solidaire.

 Dénonce l’appareil répressif de l’État et la complicité active d’els Mossos d’esquadra et la conselleria d’Interior.

 Nous demandons la dérogation de la législation "antiterroriste" et la dissolution de l’Audiència Nacional.

 Nous appelons a participer aux mobilisations de solidarité qui s’organisent. La première, aujourd’hui 28 octobre à 20h a la Plaça del Diamant, Gràcia, Barcelona. (Cartell concentració en document adjunt)

Amunt les que lluiten !

Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
28 d’octubre de 2015

Més informació a la Directa :

Operació dels Mossos d’Esquadra i l’Audiència Nacional espanyola contra el moviment llibertari

https://directa.cat/operacio-dels-mossos-desquadra-laudiencia-nacional-espanyola-contra-moviment-llibertari

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11548#.VjFRUSvXp8F


Pandora 3 : Nou atac repressiu contra el moviment llibertari.

Comunicat SP CGT Catalunya

Concentració 28 d’octubre 20h. Plaça del Diamant, Gràcia

Durant el dia d’avui, 28 d’octubre, s’estan produïnt fins a 9 detencions de persones de l’entorn llibertari i escorcolls en domicilis i ateneus dels barris de Sants, Sant Andreu, Gràcia i Manresa. Segons informacions periodístiques es tracta d’una nova fase de l’Operació Pandora, que s’afegeix a la posterior Piñata.

Estem, doncs, davant un nou acte d’una operació político-repressiva iniciada pel cos de Mossos d’Esquadra i actualment sota el control de l’Audiència Nacional. Aquest tribunal segueix el fil blau de la història mantenint el mateix comportament que el Tribunal d’Ordre Públic franquista que el va precedir.

La línia argumentativa per a legitimar socialment aquestes operacions creua les fronteres del surrealisme : es presenten llibres “sospitosos”, llibretes amb llargues actes d’assemblees o tenir software de seguretat com “indicis”. Es pretén, doncs, criminalitzar tota una ideologia associant-la a un enemic interior que cal combatre.

No és anecdòtic que el primer fil d’aquesta operació neixi del cos de Mossos d’esquadra, és a dir, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. L’actual govern provisional ha mostrat una línia molt agressiva contra treballadores en vaga, moviments socials i, en general, tota forma de protesta organitzada al carrer.

Encara hem de suportar veure l’hipocresia en la cara d’Artur Mas demanant solidaritat quan ell mateix és el primer botxí pel poble treballador català. Quan la Generalitat continua personant-se en judicis de vagues com a acusació particular demanant més presó que la mateixa fiscalia, quan és responsable directe de les condemnes de presó a manifestants davant el parlament o en judicis per conflictes socials dels qui protesten contra retallades o abusos de poder.

Parla l’actual govern de ‘desobediència a l’estat espanyol’. Ja veiem que aquesta desobediència als tribunals estatals és a la carta : Si és contra el poble, mà dura mani qui mani.

No és d’estranyar, en aquest context de combat a la dissidència des del Poder, que després d’identificar el moviment llibertari com un sector no domesticat es procedeixi a actuar com estem veient.

Des de la CGT de Catalunya volem manifestar :

 El nostre suport als col•lectius i persones criminalitzades i reprimides per construïr un món nou lliure i solidari.

 Denunciar l’aparell repressiu estatal i la complicitat activa dels Mossos d’esquadra i la conselleria d’Interior.

 Requerim la derogació de la legislació "antiterrorista" i la dissolució de l’Audiència Nacional.

 Fer una crida a participar en les mobilitzacions solidàries que es convoquin. La primera d’elles, avui 28 d’Octubre a les 20h a la Plaça del Diamant, Gràcia, Barcelona. (Cartell concentració en document adjunt)

Amunt les que lluiten !

Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
28 d’octubre de 2015


La CGT denuncia una nueva operación policial contra el movimiento libertario

Los Mossos d´Esquadra han detenido hoy a 9 personas en ateneos libertarios de Barcelona y Manresa

Secretariado Permanente de la CGT

Durante el día de hoy, 28 de octubre, se han realizado nueve detenciones de personas del entorno anarquista en ateneos y domicilios de los barrios barceloneses de Sants, San Andreu, Gràcia y de la población de Manresa. Según se ha filtrado a los medios de comunicación, estas detenciones y registros efectuados por la policía autónoma catalana se deben a órdenes de la Audiencia Nacional, y se trataría de una nueva fase de represión que continuaría la de las anteriores operaciones Pandora y Piñata, en las que también hubo numerosos detenidos y de las que todavía quedan jóvenes presos o pendientes de juicio.

Para la Confederación General del Trabajo (CGT) estaríamos ante un nuevo acto de una larga operación político-represiva iniciada por los Mossos d´Esquadra, bajo el control de la Audiencia Nacional. Este alto tribunal está siguiendo el hilo azul de la Historia, manteniendo el mismo comportamiento que el tristemente famoso Tribunal de Orden Público (el temido y temible TOP) franquista que la precedió.

La línea argumental para legitimar socialmente estas operaciones rebasa sobradamente las fronteras del surrealismo : se presentan como pruebas inculpatorias libros “sospechosos”, libretas con listas de asambleas o tener software de seguridad como “indicios”. Pero lo que en realidad se pretende con estos burdos montajes es criminalizar a toda una ideología como el anarquismo, identificándola como el enemigo interior al que se debe combatir.

No es anecdótico que el primer hilo de esta operación nazca del cuerpo de los Mossos d´Esquadra ; es decir, del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya. El actual gobierno provisional catalán ha mostrado una línea muy agresiva contra trabajadores en huelga, movimientos sociales y, en general, toda forma de protesta organizada en la calle ; o mejor dicho : autoorganizada, al margen de los partidos y sindicatos del régimen.

En este contexto de represión a los movimientos sociales hay que situar también el largo proceso por el que 9 estudiantes y jóvenes detenidos en la llamada Primavera Valenciana (a los que el director de la policía calificó como “el enemigo”) se sentaron ayer en el banquillo de los acusados ante un tribunal de Valencia, sin que el juez declarase la merecida absolución. El juicio fue aplazado hasta el 11 de diciembre.

Para la CGT no es de extrañar, en este contexto de ataque desde el Poder a cualquier disidencia, que después de identificar al movimiento libertario como un sector que no se deja domesticar, se proceda a actuar de la forma tan brutal y torpe como se está haciendo. Brutal, porque los acusados son inocentes de los supuestos delitos que se les imputan, y torpes porque no van a conseguir el objetivo de callar las voces que denuncian las injusticias de este sistema capitalista.

Desde la CGT queremos manifestar :

 Nuestro apoyo a los colectivos y personas criminalizados y reprimidos por intentar construir un mundo libre y solidario.

 Denunciar al aparato represivo del Estado y la complicidad activa de Mossos d´Esquadra y la Consellería de Interior catalana.

 Exigimos la derogación de la legislación llamada “antiterrorista” y la disolución de la Audiencia Nacional.

 Hacer un llamamiento a participar en las movilizaciones solidarias que se convoquen. Las primeras de ellas, hoy en Madrid y Barcelona.

Secretariado Permanente de la CGT

Madrid, 28 de octubre de 2015