Accueil > Actualités > La CNT66 appelle à se rassembler et manifester ce samedi 9 avril à partir (...)

La CNT 66 communique :

La CNT66 appelle à se rassembler et manifester ce samedi 9 avril à partir de 11h à la place Catalogne. Perpignan

et participer à la "Nuit debout" ce même 9 avril à partir de 18h Place République...

jeudi 7 avril 2016, par cnt66

La CNT66 appelle à se rassembler et manifester ce samedi 9 avril à partir de 11h à la place Catalogne et à participer à la "Nuit debout" ce même 9 avril à partir de 18h Place République...

La CNT 66 communique :

Loin de s’essouffler le mouvement contre la Loi travail prend de l’ampleur tant dans la grève que dans la rue, tel qu’en atteste la journée du 31 mars et cela malgré la violente répression policière.

La destruction du Code du travail a été le catalyseur de toutes les colères sociales qui se sont accumulées ces dernières années.

C’est dans ce contexte que la CNT 66 insiste sur la nécessité de faire converger les revendications de tous les secteurs. Comme nous l’a montré l’échec des derniers mouvements sociaux, la stratégie des journées de mobilisation ponctuelle ne suffira pas. La CNT 66 appelle tous les salariés du privé et du public, étudiants et lycéens à se rassembler ce samedi 9 avril à 11h place Catalogne pour affirmer une perspective de construction de la grève générale.

Loi Travail : la sauce indigeste

http://www.cnt-f.org/video/


La CNT 66 fa una crida a favor de la concentració a la plaça de Catalunya de Perpinyà i seguidament a la manifestació el dissabte 9 d’abril a partir de 11:00h. I ha participar en la Nuit debout el mateix 9 d’abril, a partir de les 18:00h, a la plaça República de Perpinyà

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 07/04/2016 Perpinyà (Rosselló).- La CNT 66 fa públic un comunicat en que afirma que lluny de refredar-se el moviment contra la Llei Treball pren amplada el mateix en les vagues que en els carrers, tal com va demostrar la jornada del 31 de març malgrat la violenta repressió policial.

La destrucció del Codi de treball ha estat el catalitzador de totes les còleres socials qui s’han acumulat en el decurs dels darrers anys.

És en aquest context on la CNT 66 insisteix en la necessitat de la convergència entre les reivindicacions de tots els sectors. Ja que s’ha demostrat que fracassa l’estratègia de les darreres jornades de mobilització puntual dels moviments socials, doncs no n’hi ha prou. La CNT 66 fa una crida a tota la gent assalariada del sector privat i del públic, estudiants universitaris i de Secundària a concentrar-se a Perpinyà el proper dissabte 9 d’abril, a les 11 del matí, en la plaça de Catalunya, per afirmar una perspectiva de construir la vaga general.

Llei Treball : la salsa indigesta !

http://nordestllibertari.blogspot.fr/2016/04/la-cnt-66-fa-una-crida-favor-de-la.html