Accueil > Actualités > RIVESALTES – ALGECIRAS ! Même logique- Même combat !

A La Poste en France, comme aux Correos en Espagne

RIVESALTES – ALGECIRAS ! Même logique- Même combat !

dimanche 12 juin 2016, par cnt66

A La Poste en France, comme aux Correos en Espagne, sous prétexte d’une baisse sensible du trafic on en profite pour supprimer des emplois à la pelle et développer la précarité.

Par delà les frontières nous constatons les mêmes mépris les mêmes exploitations les mêmes logiques et forcément les mêmes résistances et les mêmes combats, si à Rivesaltes les facteurs en sont à leur 195ième jour de grève les facteurs espagnols d’Algéciras entament leur 11ième semaine de grève pour exactement les mêmes motifs.

La solidarité doit être internationale et c’est bien pour cela qu’un groupe de factrices et facteurs de Barcelone et de sa périphérie adhérents de la CGT-Catalunya sont venus, soutenir nos facteurs de Rivesaltes tout comme ils l’avaient fait auparavant pour ceux d’Algéciras.

La CNT 66 se réjouit d’avoir pu contribuer et participer ce samedi 11 juin à cette rencontre.

RIVESALTES – ALGECIRAS ! Même logique- Même combat !
C’est tous ensemble, ici et là-bas, que nous construirons un autre monde.

Ribesaltes i Algeriras, un mateix combat al servei de correus

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 12/06/2016 Ribesaltes (Rosselló).- La CNT 66 denuncia el fet que sigui a La Posta francesa o al Correus espanyol, amb el pretext d’una baixa rendibilitat del servei, que s’aprofiti per suprimir llocs de treball per la cara i implantar la feina en precari.

Per sobre les fronteres la CNT 66 constata el mateix menyspreu, la mateixa explotació, la mateixa lògica i, lògicament, les mateixes resistències i el mateix combat, ja que si a Ribesaltes les carteres i els carters porten 196 dies de vaga les i els treballadors de Correus a Algeciras ja porten 11 setmanes de vaga exactament pels mateixos motius.

La CNT 66 considera que la solidaritat sempre haurà de ser internacional i justament per això mateix ahir dissabte 11 de juny un grop de carteres i carters de Barcelona i del Vallès adherents de la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) van anar a donar suport a les carteres i als carters de Ribesaltes igualment com havien fet amb les i els d’Algeciras.

La CNT 66 va contribuir i va participar ahir dissabte a aquesta trobada de solidaritat per sobre de les fronteres dels estats capitalistes.