Accueil > Actualités > Notre-Dame-des-Landes - Que résonnent les chants de nos bâtons ! - 8 (...)

Manif – Construction – Fête

Notre-Dame-des-Landes - Que résonnent les chants de nos bâtons ! - 8 octobre 2016

jeudi 8 septembre 2016, par cnt66

Manif – Construction – Fête

Acculé par les mobilisations massives des 9 janvier et 27 février, le gouvernement a organisé en juin une consultation biaisée. Se croyant forts du résultat de cette mascarade, les pro-aéroport et le premier ministre ont confirmé leur intention de procéder cet automne à l’évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses habitats et activités ainsi que des liens entre toutes celles et ceux qui se sont attaché.es à ce bocage. Ces déclarations font fi de la situation juridique du dossier puis qu’entre autres les autorisations de travaux ne sont toujours pas accordées.

Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus mesuré la détermination de celles et ceux qui habitent ce bocage, des militant.es engagé.es à leurs côtés, le soutien dont ce mouvement bénéficie dans la région et bien au-delà, ainsi que l’implication des comités locaux. Ces 2000 ha de bocage et ce qui s’y vit sont aujourd’hui porteurs d’espoirs indéracinables face au saccage du vivant, des terres agricoles et à la marchandisation du monde. Il est impensable qu’ils disparaissent !

A l’initiative de l’ensemble du mouvement d’opposition au projet d’aéroport, nous marquerons donc le 8 octobre notre volonté commune d’empêcher toute agression contre la ZAD et tout démarrage des travaux. En écho à bien d’autres luttes paysannes, comme au Larzac, nous ferons résonner le sol de milliers de bâtons. Nous les laisserons sur place, en nous engageant ensemble à venir les reprendre, en cas d’intervention, et à défendre la ZAD, ses habitant.es, paysan.nes et l’avenir qui s’y construit.

Nous monterons également ensemble un hangar dont les éléments ont été fabriqués durant l’été sur la ZAD par des dizaines de charpentier.es. Cette œuvre collective concrétisera notre volonté de nous organiser pour la résistance en créant un lieu qui sera une base d’appui en cas de tentative d’expulsion, autant qu’une structure commune pour le futur.

Convergeons vers Notre-Dame-des-Landes le 8 octobre 2016,
Rendez-vous à 10h dans le bocage, à pied, en tracteur ou à vélo.

Que chacun-e apporte son bâton, sculpté, décoré et le mette dans les roues du projet.

Tous et toutes ensemble, empêchons l’aéroport !

Plus d’infos sur les sites : acipa-ndl.fr et zad.nadir.org

Nous appelons les soutiens et comités de partout à s’organiser dès aujourd’hui pour le succès de cette mobilisation, en rediffusant cette information et en se coordonnant pour faciliter des moyens de transports collectifs.

Notamment via le site : http://annonces-ndl.org

https://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/686-8-octobre-2016-ndd


Prevista una multitudinària trobada en defensa del territori de Notre-Dame-des-Landes

El dissabte 8 d’octubre a partir de les 10 del matí

Tothom junt per impedir bastir l’aeroport !

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 10/09/2016 Perpinyà (Rosselló).-

La CNT 66 —igual que un munt d’organitzacions i col•lectius d’arreu de la República francesa— dóna suport tot fent difusió al seu portal http://www.cnt-f.org/cnt66/ al gran aplec de gent previst pel dissabte 8 d’octubre a la Zona A Defensar (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes (País del Loira, Loira Atlàntic, Bretanya), que el govern Valls vol fer desallotjar i destruir les properes setmanes, durant la tardor.

El Govern, amoïnat per les mobilitzacions massives per la salvaguarda dels terrenys on es vol construir un aeroport a Notre-Dame-des-Landes del 9 de gener i del 27 de febrer, va convocar el juny una consulta tendenciosa. Ara, pensant que són forts gràcies al resultats d’aquesta mascarada, els elements pro aeroport i Manuel Valls, el primer ministre, han confirmat la seva intenció de procedir durant la tardor al desallotjament i a la destrucció de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dels seus conreus, de la seva fauna i de la seva flora, dels seus habitats i de les seves activitats com també els lligams entre les persones que estan vinculats al seu entorn i al seu paisatge. Les declaracions governamentals passen per sobre de la situació jurídica en que es troba el cas, que entre altres consideracions no autoritza encara les obres per fer l’aeroport.

Els promotors del projecte no sembla que hagin mesurat suficientment la determinació de les persones que habitant en aquest territori afectat, la militància compromesa que els hi dóna suport, la xarxa del moviment de suport a nivell del País del Loira i de molt més enllà, com ara la implicació dels comitès locals de suport a la ZAD. Aquestes 2.000 hectàrees de terreny i la gent que hi viu ara tenen l’esperança inextirpable enfront el saqueig del que és viu, de les terres agrícoles i la reducció de tot a mercaderia. Per aquesta gent és del tot impensable que tot això desapareix-hi !

A iniciativa del conjunt del moviment d’oposició al projecte de l’aeroport, s’ha acordat que el dissabte 8 d’octubre sigui la jornada on la voluntat comuna d’impedir qualsevol mena d’agressió contra la ZAD i que s’iniciïn els treballs. En el marc d’altres lluites pageses, com la que es va lliurar a Larzac, es farà ressonar sobre el sòl milers de bastons. Es deixaran en el seu lloc, agafant-los a l’hora en cas d’intervenció en defensa de la ZAD, la seva gent allotjada, la seva pagesia i el seu avenir establert.

També es mostrarà conjuntament un hangar on els elements que el composen s’han elaborat durant l’estiu en la ZAD per desenes de persones que han fet fusteria. Aquesta obra col•lectiva de fusteria determina la voluntat que hi ha d’organitzar la resistència tot creant un lloc que servirà de base de suport en cas d’haver-hi intents de desallotjament, al mateix temps que es tracta d’una estructura comuna de cara el futur.

Cal anar a fer una trobada multitudinari a Notre-Dame-des-Landes el dissabte 8 d’octubre. Punt de trobada : a les 10:00h sobre el terreny, sigui a peu, en tractor o anant en bicicleta. Que cada persona aplegada porti el seu bastó insculpit o decorat, i que simbolitzi posar pals a les rodes del projecte d’aeroport. Tothom junt per impedir bastir l’aeroport !

Si vols saber més : acipa-ndl.fr i zad.nadir.org

Des de la ZAD es demana que els suports i els comitès arreu s’organitzin des d’ara mateix per l’èxit d’aquesta mobilització, fent difusió d’aquesta informació i coordinant esforços per facilitar mitjans de transports col•lectiu, especialment via el portal : http://annonces-ndl.org

https://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/686-8-octobre-2016-ndd

http://nordestllibertari.blogspot.fr/2016/09/prevista-una-multitudinaria-trobada-en.html