Accueil > Actualités > Volem que l’Alfon segueixi en llibertat

NOUS VOULONS QU’ALFON CONTINUE EN LIBERTÉ

Volem que l’Alfon segueixi en llibertat

samedi 6 septembre 2014, par Emile

El 18 de setembre es celebrarà el judici contra Alfon, demanant-li 5 anys i mig de presó. S’ha preparat una campanya de suport.

Des de la Plataforma per la Llibertat d’Alfon, fem aquesta crida per sol•licitar-vos que us uniu a la campanya que estem realitzant, exigint la seva llibertat.

El proper dia 18 de setembre es celebrarà el judici contra el nostre familiar, veí, amic i company Alfon, demanant-li 5 anys i mig de presó.

Alfon és un jove de 22 anys, veí del barri obrer de Vallecas situat a Madrid. Va ser detingut en sortir de casa quan es dirigia al piquet unitari del seu barri, per la vaga general europea del 14 de novembre 2012. Per a reivindicar no més atur, no a la reforma laboral, no a les retallades socials, no a la privatització de la sanitat, l’ensenyament, etc.

Gràcies a la vostra solidaritat i mobilitzacions internacionals del dia 28 desembre de 2012, vam ser capaços de trencar el silenci informatiu que pretenia mantenir en l’ostracisme i treure’l de la presó als 56 dies d’ingressar, és a dir el 9 gener 2013.

La repressió a l’Estat Espanyol ha anat en augment de forma escandalosa fins a arribar a uns límits insospitats de falta de llibertats. Som desenes de milers amb multes, més d’un miler les persones imputades i moltíssims centenars amb petició de presó per participar en les lluites socials, polítiques i sindicals.

Per això hem organitzat una sèrie de mobilitzacions tant al seu barri i ciutat com a la resta de l’Estat Espanyol i hem convocat de nou, una jornada solidària internacional el proper 16 de setembre a les 19 : 00h. Necessitem la vostra solidaritat activa com ja ho vau fer anteriorment.
Us proposem :

Fer difusió d’aquest cas dintre de les vostres possibilitats (mails, xerrades informatives ...)

Fer una concentració acompanyada d’un comunicat (dia 16 a les 19 : 00h en un lloc emblemàtic de la vostra ciutat o poble on tingueu costum de realitzar actes i mobilitzacions) agrairem envieu foto al correu electrònic.

Fer una pancarta amb la frase ALFON LLIBERTAT, penjar-la a la vostra ciutat la nit del 9 al 10 de setembre i fer-vos una foto per enviar-nos a l’e-mail, ja que això en el seu dia va tenir molta importància de cara al seu alliberament.

Agraïm la vostra solidaritat i quedem a l’espera de la vostra resposta.

Alfon Llibertat !

Per la llibertat i retirada de càrrecs de totes les persones acusades i / o preses !

VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE OBRERA !

COMPTE CORRENT SOLIDÀRI : 0487 0542 86 2000051729 (a nom de Mares Contra la Repressió)

Plataforma per la Llibertat d’Alfon
Facebook : Grup Suport Alfon
Twitter : Alfon_libertad
Correu electrònic : alfon_libertad@hotmail.com
Web : http://www.alfonlibertad.wordpress.com

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10534

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Depuis la Plateforme pour la Liberté d’Alfon nous faisons cet appel afin de vous demander de vous joindre à la campagne que nous sommes en train de construire, pour exiger sa liberté.

Le prochain 18 septembre 2014 il y aura le jugement contre notre fils, cousin, voisin, ami et camarade Alfon visant à le condamner à 5 ans et demi de prison. Alfon est un jeune de 22 ans, voisin du quartier ouvrier de Vallecas à Madrid. Il a été arrêté lorsqu’il sortait de chez lui pour participer à une action informative unitaire de grève (« piquete ») dans son quartier pour la grève générale européenne du 14 novembre 2012 qui revendiquait : stop au chômage, pas de réforme de la loi du travail, stop aux coupures budgétaires antisociales, arrêt de la privatisation de la santé publique, de l’éducation …

Grâce à votre solidarité et mobilisations internationales du 28 décembre 2012, nous avons été capables de rompre le silence médiatique qui visait son ostracisme et nous l’avons fait sortir de prison après 56 jours d’enfermement, c’est-à-dire le 9 janvier 2013.

La répression en Espagne a augmenté de manière scandaleuse jusqu’à des limites de manque de liberté total. Nous sommes plusieurs dizaines avec des amandes, plus de 1 000 personnes interpellées et plusieurs centaines avec prison avec sursit pour participer à des luttes sociales, politiques et syndicales.

Pour cela, nous avons organisé toute une série de mobilisations aussi bien dans son quartier et sa ville que dans le reste de l’État espagnol et nous avons convoqué à nouveau une journée de solidarité internationale le prochain mardi 16 septembre à 19h. Pour ce faire, nous avons besoin de votre solidarité active comme cela a déjà été fait antérieurement.

Nous vous proposons de :

Diffuser amplement ce cas dans la mesure de vos possibilités (mails, conférences de presse, réunions informatives…)

Réaliser un rassemblement en accompagnement d’un communiqué (le 16 septembre 2014 à 19h00 dans un endroit emblématique de votre ville ou village où vous avez l’habitude de mener vos actions et mobilisations). Nous vous remercions d’envoyer une photo de l’action à l’adresse mail ci-dessous.

Faire une pancarte avec la phrase « ALFON LIBERTAD », l’accrocher dans votre ville la nuit du 9 au 10 septembre 2014 et prendre une photo pour nous l’envoyer par mail, car ce bombardement médiatique a joué en sa faveur le jour de sa libération.

Recueillir des signatures et les envoyer à : tous les mercredis San Carlos Borromeo C/PERIONCELY 2 CERCANÍAS : ASAMBLEA DE MADRID-ENTREVIAS BUS : 24 a las 19:00h o por correo al APARTADO DE CORREOS 55066 C/ SIERRA CARBONERA, 75 28053 MADRID

Signer cette pétition sur CHANGE.ORG. Vous devez uniquement cliquer ici pour la partager.

Nous vous remercions de votre solidarité et nous sommes en attente de votre réponse.

Liberté pour Alfon !

Luttez pour la liberté et le retrait des charges de toutes les personnes mises en cause et/ou en prison !

VIVE LA LUTTE DE LA CLASSE OUVRIERE !

COMPTE SOLIDAIRE : ES33 0487 0542 8620 0005 1729 (au nom de « Madres Contra la Represión ») Facebook : « Grupo Apoyo Alfon » Twitter : @Alfon_libertad E-mail : alfon_libertad hotmail.com

Vidéos (en espagnol et en rap de Pablo Hasél) : http://vimeo.com/56586957 et http://www.youtube.com/watch?v=93EH…

http://www.cnt-f.org/fte/?NOUS-VOULONS-QU-ALFON-CONTINUE-EN,6605